Alumni

Alumni (24)

Thomas Parchman, III

Thomas Parchman, III

Pamela Jones

Pamela Jones

Danny Carr

Danny Carr

Lynneice Washington

Lynneice Washington

Judge James Stewart

Judge James Stewart

Judge Patricia Stephens

Judge Patricia Stephens

Senator Roger Smitherman

Senator Roger Smitherman

Judge Carole Smitherman

Judge Carole Smitherman

Senator Bobby Singleton

Senator Bobby Singleton

Subscribe to this RSS feed

The Miles Law School Experience

Experience Miles Law School

Experience Miles Law School

More details
Library

Library

More details

Classroom

More details

Academics

More details